Информация

На вниманието на родителите:

Линк към правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската, градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация ,,Родители“

 

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите ,,Училищен плод“ и ,,Училищно мляко“ за учебните 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г. съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник бр.№19,  от 05.03.2019г.

Моля да се запознаете с обявлението в прикачения файл по-долу

Обявление

Заповед за определяне на заявител по схема ,,Училищно мляко“ и ,,Училищен плод“.

 

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com