За вас, родители

Съобщения за родители във връзка с промени в Наредба №5 за предучилищно образование

Документ за уведомление на директора от родител

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че детска градина ,,Незабравка“ извърша следните административни услуги:

Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование. Повече информация може да намерите в прикачения файл.

Удостоверение за завършено предучилищно образование

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

 

Списък  на лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com