Профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, разпределени в следните групи:

1. Мляко и млечни продукти;

2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/;

3. Хляб и тестени изделия;

4. Пакетирани хранителни продукти и консерви и

5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

 

Обява

Технически спецификации

Указания към участниците

Проекто-договор

Образци на документи

Ценова оферта

Информация в Агенцията по обществените поръчки –

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093666#

Заповед за удължаване на обществена поръчка

Протокол от работата на комисията.  В документа има заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com