Профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, разпределени в следните групи:

1. Мляко и млечни продукти;

2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/;

3. Хляб и тестени изделия;

4. Пакетирани хранителни продукти и консерви и

5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

 

 

Обява

Технически спецификации

Указания към участниците

Проекто-договор

Образци на документи

Ценова оферта

Информация в Агенцията по обществените поръчки –

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093666#

Заповед за удължаване на обществена поръчка

В прикачените документи има заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Протокол от работата на комисията.

Договор с Димитър Стоянов – 93 ЕООД

Банкова гаранция

Декларация по чл. 54, ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП

Декларация за липса на задължения по ДОПК

Декларация за липса на задължения за местни данъци

Декларация за липса на задължения към Община Кричим

Удостоверение за липса на задължения

Техническо предложение

Технически спецификации

Ценово предложение

 

 • ОДЗ „Незабравка“

  гр. Кричим
  бул. "Ал. Стамболийски" 63

  Тел.: 3145/3051; 3145/3052
  Имейл: odz_nezabravka@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com